Adepti na horské vůdce ve vzdělávacím běhu 2022 - 2025 absolvovali ve dnech 15. - 19. března 2023 kurz a výcvik v první pomoci.

První a náročný blok probíhal v Krkonoších. Adepti museli zvládnout ošetřit zraněné v náročných podmínkách krkonošských hřebenů včetně transportu nebo vyhledávání v lavině. Po celodenním výcviku došlo i na noční pátrací a záchranou akci ve ztížených podmínkách.

Druhý neméně náročný blok čekal na 9 adeptů na Vysočině v oblasti Drátníku. I zde museli zvládnout náročné a často i stresové situace při nehodách, úrazech a při lezení.

Vše proběhlo intenzivně, avšak v pohodě a s přehledem díky skvělému vedení Martina Honzíka a jeho figurantů.

Všichni absolvovali tento výcvik úspěšně a plynule přešli do výcviku lanových technik.