UIMLA

Union of International Mountain Leader Associations

UIMLA je mezinárodní nestátní organizace, která sdružuje národní asociace profesionálních horských průvodců z celého světa. UIMLA byla založena v roce 2004, avšak navázala na činnost Komise Evropských horských průvodců, která existovala od roku 1989. UIMLA převzala od Komise Evropských průvodců kvalifikační standard stanovený v dokumentu s názvem Platforma Společenství pro podmínky přístupu k povolání Evropského horského průvodce a pro jeho výkon, který je součástí Dohody z Chamonix uzavřené dne 16. prosince 1992 mezi Komisí evropských horských průvodců a Komisí evropských horských vůdců. Sídlem UIMLA je francouzské Chambery.

Kdo je horský průvodce?

Horský průvodce je kvalifikovaná osoba pověřená zajištěním bezpečného pohybu jednotlivců i skupin v horském terénu.
Horský průvodce vodí klienty, jednotlivce i skupiny v horském terénu. Je vybaven teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi, které jsou nezbytné pro průvodcování skupin či jednotlivců v horském terénu v zimních i letních podmínkách. Může působit jako průvodce horských zájezdů organizovaných cestovními kancelářemi, ale také nabízet své služby soukromě.

Kompetence horského průvodce

UIMLA kvalifikace umožňuje jejím držitelům vedení skupiny nebo jednotlivců v různých horách po celém světě, kde nejsou potřebné alpinistické a horolezecké dovednosti. Horský průvodce není oprávněn vést túry na ledovcích v terénech s věčným sněhem a dále túry, kde je nezbytné vedení na laně anebo práce s lanem. Nicméně horští průvodci jsou oprávněni vést svoje klienty na vysokohorských trecích a v zimních podmínkách na sněžnicích.