Dušan Stuchlík

Dušan byl u vzniku asociace českých horských vůdců. Se svými zkušenostmi se stal záhy vedoucím vzdělávání horských vůdců. Produktový manager ve firmě Hudysport a.s., který se narodil v roce 1963 ve Zlíně a nyní žije v Bedřichově v Jizerských horách. Je autorem vzdělávacího systému ČAHV podle požadavků UIAGM. Lezl a lyžoval od svých 20 let. Horským vůdcem se stal, protože má rád hory a lidi a rád s nimi tráví čas a povolání horského vůdce byla ideální kombinace.

Hans Bergmann

Narozen v Dolním Rakousku, člen Rakouské asociace horských vůdců - Verband der Österreichischen Berg - und Skiführer. Od roku 2000 do 2006 byl na pozici šéfa Technické komise rakouské asociace horských vůdců. Vzhledem k faktu, že tehdejší vedení UIAGM nám přidělilo Rakousko jako patronátní zemi, byl Hans automaticky pověřen dohledem nad naším výcvikem. Stal se tak naším mentorem a člověkem, který svou velkou profesionalitou přispěl k vypilování našeho vzdělání a výcviku. Společně s Dušanem Stuchlíkem položili základní kameny výcviku ČAHV, na kterých stojí naše asociace dodnes. Po absolvování dohledu nad historicky prvním výcvikovým kurzem pak přispěl svojí diplomacií a vahou osobnosti v UIAGM k tomu, abychom se stali jednou z nejrychleji přijatých asociací v její historii. V roce 2004 jsme byli přijati jako kandidátská země a v roce 2006 na podzim už jsme se díky Hansovu úsilí a lobbingu stali stálým členem prestižní organizace UIAGM. Později se pak stal šéfem TK UIAGM, kde po skončení jeho funkčního období mu byl udělen titul honorárního člena UIAGM. Velmi přátelský a seriózní člověk, který zkrátka svým vlivem a osobností pomohl ČAHV ke vstupu do UIAGM. Hans se stal historicky prvním honorárním členem ČAHV.