Horský vůdce není jen povolání

Někteří lidé pracují pouze pro peníze, někteří pouze pro to, že je to prostě baví. Pokud svou práci chcete dělat opravdu dobře, pak je potřeba ji dělat s vášní. Být horským vůdcem bez vášně pro lezení, lyžování a „bytí“ v horách prostě nejde.

„Dlouhá léta, kdy jsem žil v Marseille, jsem snil o horolezectví. Potom jsem se konečně dostal do Ailefroide nebo do Chamonix. Pár vrcholových dnů a znovu jsem musel rok čekat. Proto jsem se jednoho dne rozhodl, že budu žít zcela v horách a stal se horským vůdcem“

Gaston Rebuffat, Hvězdy a Bouře

Profese horského vůdce má více než dvěstěletou historii. Tak jak se vyvíjely aktivity člověka v horách, vyvíjelo se i samotné povolání i výuka horských vůdců. Už dávno neplatí, že být dobrým horským vůdcem znamená jen být excelentní lezec a horský lyžař.
Horský vůdce 21. století je stále excelentním lezcem a horským lyžařem, mimo to je však také učitelem a mentorem pro všechny druhy aktivit v horském prostředí, ovládá velmi vysoký standart první pomoci od ošetření běžných úrazů až po řešení komplikované improvizované záchrany ve všech typech terénu. Není dokonalým znalcem jedné úzce ohraničené lokality, ale je schopen své znalosti a dovednosti adaptovat i do terénu, v němž se nachází poprvé.
Kvalifikovat se jako horský vůdce je náročný, ale o to více inspirující proces. Je to těžká cesta, ale má svou cenu, protože pokud k němu přistupujete zodpovědně, pak poznáte sami sebe. Své reakce, své znalosti a dovednosti, své limity.

Předpoklady

Do vzdělávacího programu horského vůdce ČAHV / UIAGM se může přihlásit každý horolezec a skialpinista, který splnil následující podmínky:

 • věk 18 let
 • schopnost absolvovat vzdělávání v českém jazyce
 • schopnost absolvovat část vzdělání v anglickém / německém jazyce
 • trestní bezúhonnost
 • dlužní bezúhonnost (finanční úřad, zdravotní a sociální pojištění)
 • splnit úspěšně požadavky přijímacího řízení ve všech parametrech včetně doloženého listu túr dokládajícího dostatečnou osobní horolezeckou a skialpinistickou praxi v horském terénu.

Přijímací řízení

Žadatel o vstup do vzdělání Horského vůdce musí splňovat lezecké a lyžařské dovednosti požadované úrovně. Současně s přihláškou dokládá tzv. „Tourenbericht“ neboli list túr, který poskytuje přehled o dosavadní lezecké a skialpinistické zkušenosti. U zimní části přijímací zkoušky probíhá konzultace listu túr, do letní části je pak možné list túr podle konzultace doplňovat.

Požadavky jednotlivých vzdělávacích běhů reagují na vzdělávání již proběhlé, proto může docházet k drobným modifikacím požadavků mezi vzdělávacími běhy.

Přijímací zkouška se vždy skládá ze zimní a letní části. Zimní část zahrnuje zkoušku z lyžování, lezení ledu a mixu. Letní část je zaměřena na pohyb ve skalním terénu.

Obecně jsou požadavky na uchazeče o vzdělání HV následující:

 • sportovní lezení 6b fr. klasifikace a těžší
 • tradiční lezení ve skalním terénu 5a fr. klasifikace v pohorkách
 • parkour ve skalním terénu 4a fr. klasifikace v pohorkách i mačkách bez jištění
 • lezení v ledu WI4 včetně osazování jisticího bodu
 • pohyb v ledu s jedním cepínem o sklonu do 65°
 • parkour ve smíšeném terénu
 • kondiční túra na skialpech
 • technika jízdy a střídání rytmu na sjezdovce
 • technika jízdy a střídání rytmu ve volném terénu
 • list túr vyplněný v požadovaném počtu výstupů a jejich kategoriích dokládající samostatný a dlouhodobý pohyb v horském prostředí.

Jednotlivé části přijímacích zkoušek jsou známkovány 1 – 5, uchazeč musí dosáhnout výsledného průměru 2,4. Z žádné části zkoušky však nesmí obdržet nedostatečnou.

Vzdělávání

Vlastní vzdělání od zahájení přijímací zkoušky po závěrečnou zkoušku horského vůdce UIAGM trvá přes 3,5 roku. Podle potřeb se každý běh mírně modifikuje, vždy však zahrnuje minimálně 120 dní výukových kurzů a zkoušek, minimálně 30 dní osobní lezecké praxe a minimálně 35 dní výukové praxe v postupných kvalifikacích – „Instruktor skalního lezení“ a „Aspirant horského vůdce UIAGM“.

Jednotlivé kurzy zahrnují problematiku všech lezeckých disciplín, sjezdového lyžování a skialpinismu. Ve druhém a třetím roce studia je největší důraz kladen na výuku a praxi vedení ve velehorském neledovcovém a ledovcovém terénu v letním i zimním období.

Vzdělání je akreditováno MŠMT ČR pod číslem akreditace MSMT – 27118/2020-1/308. Celé vzdělání programu Horský vůdce je postaveno na platformě UIAGM přijaté a schválené na GA UIAGM Schruns v roce 2018.

Aspirantské a závěrečné zkoušky

V průběhu vzdělání skládá uchazeč na závěr každého kurzu dílčí zkoušku. Tato zkouška vždy sestává z praktického vedení / výuky dané problematiky kurzu, teoretického testu dané problematiky a metodického výstupu v cizím jazyce. U některých kurzů je v průběhu vzdělání vyžadován i kondiční test výkonnosti (skalní lezení, lezení v ledu, lyžování).

První velkou zkoušku frekventanti skládají po cca 1,5 roce od zahájení vzdělání, kdy se stávají „Instruktory skalního lezení“. Po složení této zkoušky mohou oficiálně vést skalní výstupy a lezecké kurzy na umělých stěnách a skalách České republiky.

Druhá velká zkouška následuje po cca 2,5 letech od zahájení vzdělání. Jedná se o tzv. „Aspirantskou zkoušku“. Po jejím složení se frekventant stává „Aspirantem horského vůdce ČAHV / UIAGM“ a je oprávněn k vedení výstupů ve všech typech terénu podle platných pravidel praxe aspiranta HV UIAGM.

Po 3,5 letech od zahájení vzdělání a splnění požadavků praxe aspiranta následuje závěrečná zkouška. Po jejím úspěšném složení se frekventant vzdělání stává „Horským vůdcem ČAHV /UIAGM“.

Nutno podotknout, že složením závěrečné zkoušky vzdělávání horského vůdce nekončí, neboť každá vedená túra v horském terénu s hosty je výukou i zkouškou současně. Oficiálně pak probíhá doškolování horských vůdců ČAHV v modelu tříleté periodicity, kdy v průběhu tří let musí každý vůdce absolvovat jedno povinné doškolení (první pomoc, improvizovaná záchrana v terénu, lavinová problematika) a jedno volitelné (technika lyžování, správa skalních objektů – osazování fixních jištění, technika tréninku sportovního lezení atp.).

Postup přihlášení

Pokud splňujete předpoklady na profesi horského vůdce, stáhněte si přihlášku a seznam túr. Vyplňte oba dokumenty a pošlete je na adresu office@horskyvudce.com.
Vaše přihláška bude posouzena a v případe pozitivního výsledku budete pozván na přijímací řízení.