'Posláním horského vůdce není konat v horách velké činy, ale umožnit obyčejným lidem výstupy, které by pro ně bez jeho pomoci zůstaly neuskutečnitelné. Horský vůdce, který vede svou skupinu, je opravdu první po Bohu, protože má ve svých rukou životy lidí, kteří mu věří. Rozhoduje a bere na sebe zodpovědnost. A rozhodování o lidském životě, to je přece výsada boží. Horský vůdce je povznešený nad špínu a zákeřnosti, které vládnou tam dole. Jen výjimečně se stane, že by se krása, která ho obklopuje, nedotkla i jeho duše. Není svatý, jak vypráví legendy, ale nikdy se z něho nestane lokaj, sluha. Jeho povolání, pokud je dobře vykonávané, vyžaduje více morální a intelektuální schopnosti než tělesnou sílu. A právě z této převahy ducha nad hmotou pramení jeho statečnost.'

Lionel TERRAY
horský vůdce z Chamonix
1921 - 1965

'Zaměstnání horského vůdce se skládá z odříkání: nemůže jít, kam by chtěl, ale na vrchol, který si vysnil jeho klient. Vůdce neleze pro své potěšení, ale především pro radost svého společníka, kterého vede. Je to řemeslo vznešené a tvrdé, nejednou těžké a někdy i nebezpečné. Každé ráno vstává brzy a zkoumá oblohu a vítr. Večer byi neklidný, nepříjemná mračna brázdila západní oblohu. Obával se, že se v noci počasí zkazí. Mléčná dráha jiskřila příliš jasně, bylo cítit, že se ochladilo. Ale severní vítr nakonec zvítězil, sníh i obloha jsou také, jaké mají být, horský vůdce budí svého klienta, mohou vyrazit. Lano potom spojí dvě bytosti a obě dvě už žijí jedním životem, horský vůdce se na několik hodin spojí s neznámým člověkem, který se mu stane přítelem, když dva lidé společně prožívají dobré a zlé, nejsou si cizinci.'

Gaston Rébuffat
horský vůdce z Chamonix
1921 – 1985