Česká asociace horských vůdců je členem mezinárodní federace národních asociací horských vůdců (IFMGA/UIAGM/IVBV) od roku 2006. Za tuto dobu své činnosti realizovala vzdělání horských vůdců již v celkem pěti vzdělávacích cyklech a šestý se pomalu blíží do finále.
Tak jako se vyvíjí vodění, vyvíjí se i vzdělávání. Již nedílnou součástí se stal evaluační kurz aspirantů. Jedná se o poslední kurz před závěrečnou zkouškou, kdy už aspiranti nejen že mohou i samostatně pracovat, ale naopak musí toho do 'závěreček' odvodit co nejvíc.
Pokud vás tedy zajímá, jak vzdělávání guidů probíhá, máte možnost nahlédnout do „kuchyně“. Polezou se jak skalní vícedélky, tak ledovcové a mixové túry, kdy výběr bude vždy na domluvě lektorů, aspirantů a úrovni jim svěřeného družstva.
Bližší informace k přihlašování, programu, ceně i nezbytném vybavení naleznete v propozicích.

Propozice pro hosty

Termín

13. 6. – 20. 6. 2021

Lokalita

Chamonix – Mont Blanc

Dozorující lektoři kurzu, HV UIAGM

Radek Lienerth, Jan Novotný, Juráš Šefl

Aspiranti HV UIAGM pro vedení hostů

Danny Menšík, Jan Hais, Jan Zahula, Petr Kejklíček, Ladislav Petráš a Radek Groh

Náplň kurzu

Kurz je určen pro maximální kapacitu 12 hostů. Aspiranti povedou samostatně každý den túru zvolenou podle aktuálních podmínek, počasí a úrovně přidělených hostů. V průběhu týdne budou převažovat jednodenní túry s návratem zpět do Chamonix, v případě dobrých podmínek se pokusíme využít jako východisko i některé z výše položených chat. Podle typu túry aspiranti povedou dva hosty. Plánované túry jsou namátkově uvedeny níže. Pro upřesnění se neváhejte obrátit na vedoucího kurzu s dotazy - Radek Lienerth, + 420 603 810 600

Túry jsou na tomto kurzu vybírány zejména s ohledem na praxi budoucích HV, z možného výběru je vždy volena túra co nejblíže přání a možnostem hostů. Snahou tohoto kurzu je se co nejvíce pohybovat mimo nejpopulárnější výstupy. V průběhu kurzu se budeme hýbat vždy ve skupinkách 2 hosté na aspiranta, na dva aspiranty pak vždy připadá jeden dozorující lektor České asociace Horských vůdců – UIAGM Guide.

Aktuálně zajišťujeme v údolí možnost základního ubytování po celou dobu kurzu, toto ubytování bude nutné hradit i pokud budeme zůstávat nahoře na chatě, výhodou je, že si dole necháváte celou dobu věci a program lze připravit velmi flexibilně.

Program

13. 6. 2021, neděle 18:00 sraz v Chamonix, zahájení programu breefing s hosty na nedělní program
14. – 19. 6. 2021, vedení 1 nebo dvou hostů na túrách volených podle úrovně hostů, podmínek a počasí v masivu (celkem 6 dní aktivního programu)
20. 6. 2021 neděle – odjezd

Příklady možných túr

Traverz Aig. d Entreves
Tour Ronde (Gervasutti, N- face, Ordinary route)
Dent du Geant
Aig. du Moine
Petite Verte
Aig. du Tour
Aig. d Argentiere
Traverz Tour Noire
Arete Cosmique
Traverz Midi/Plan
Traverz Gran Perron
Skalní lezení Aig. Rouge
Traverz Petite Charmoz
Arete Papillon + Aig. du Peigne
Gran Paradiso, normal route
Gran Paradiso, N face
Mont Blanc du Tacul, Triangle du Tacul
Point Lachenal - traverz
Traverz Les Courtes

Ubytování

Bude zajištěno v Chamonix, kategorie ubytování Gite (cca 25 EUR/noc), strava v Chamonix vlastní nebo po domluvě v servisu ubytování. Lanovky nejlépe Chamonix multipass 6 dní (cca 145 EUR), ubytování na chatách v předpokládaném rozsahu max. 3 noci (cca 60 EUR noc vč. PP).

Náklady na kurz

Hosté hradí plat a náklady dozorujících lektorů a částečnou úhradu nákladů aspirantů. Tato částka za účast na kurzu ČAHV činí 750 EUR + výše uvedené osobní náklady (obvyklá cena za služby HV činí pro obdobný lezecký program a 2 hostech na vůdce na osobu 1250 EUR + náklady)

Částku za vedení ve výši 19 500 Kč prosím uhraďte po potvrzení účasti na účet ČAHV do 1. 5. 2021, číslo účtu: 35-8974790297, banka 0100, variabilní symbol platby: 20210612 do poznámky prosím uveďte jméno a příjmení + text: evaluační kurz Chamonix
Faktura vám bude vystavena po připsání částky na účet ČAHV

Další náklady spojené s kurzem

Sedmidenní multipass – lanovky Chamonix 145,- EUR ubytování Chamonix – noc 25/30 EUR ubytování na chatách včetně polopenze – noc 45 až 65 EUR

Vybavení

V případě, že nemáte vlastní, je možné domluvit zapůjčení, případně se dá zapůjčit z vybavených půjčoven v Chamonix (např. https://www.conceptproshopchamonix.com/)

  • dva lezecké cepíny, mačky, helma (turistický cepín)
  • pohorky (s možností upnutí maček), lezečky
  • sedací úvaz, karabina + jistítko
  • lezecký batoh cca 30 l s možností upnutí cepínů
  • hardshellová bunda + kalhoty (Gore apod.)
  • péřová nebo primaloftová bunda
  • softshell kalhoty + bunda (optimální vrstvení, jak jste zvyklí pro teploty od +20 °C po -15 °C)
  • tenké prstové, silnější prstové a teplé rukavice
  • čepice + šátek
  • sluneční brýle, krém s filtrem 30+

Kontakt pro přihlašování na kurz

Radek Lienerth, zoban(at)seznam.cz, tel.: +420 603 810 600 prosím zašlete jméno, příjmení a telefon na e-mail, obratem vám potvrdíme účast


Fotogalerie