Dne 30. 11. 2012 proběhla valná hromada ČAHV na chatě Macocha v Moravském krase.
Sešla se zde většina horských vůdců - členů asociace.

Návrh termínu na další VH včetně doškolení První pomoci: 29. 11. – 1. 12. 2013.


Fotogalerie