V roce 2021 bude otevřen vzdělávací běh České asociace Horských vůdců – Horský vůdce UIAGM

Tento běh bude zahájen v únoru 2021 zimní částí přijímací zkoušky a konzultací listu túr. V průběhu jara a léta 2021 bude možnost doplnit list túr podle výsledků zimní konzultace a v druhé půlce září proběhne druhá, letní část přijímací zkoušky.

V průběhu kurzu frekventanti získávají licenci „Instruktor lezení na umělé stěně MŠMT“, „Instruktor skalního lezení MŠMT“, posléze v roce 2023 statut Horský vůdce Aspirant a složením závěrečné zkoušky se pak v roce 2024 stanou horskými vůdci UIAGM.

Pro dosažení této licence je potřeba absolvovat více než 120 dní vzdělávacích kurzů a dílčích zkoušek a v posledním roce studia odvodit minimálně 35 dní praxe. V průběhu studia je také nutné systematicky pracovat na vlastním lezeckém a lyžařském rozvoji.

Rámcové finanční náklady na vzdělání Horský vůdce UIAGM (včetně cestovních nákladů) se pohybují mezi 15000 – 17000 EUR. Cena je závislá na destinacích daných kurzů (mohou se měnit dle aktuálních podmínek) a na počtu frekventantů.

Aktuálně má Česká asociace horských vůdců 35 Horských vůdců UIAGM a 6 Horských vůdců aspirantů. Těšíme se na osobní setkání u přijímacích zkoušek.

Technická komise ČAHV

Přijímací řízení 2021

Přihlášky k přijímací zkoušce s vyplněným Listem túr (ke konzultaci) zasílejte do 15. 1. 2021 na office(at)horskyvudce.com, s dotazy a konzultacemi se obracejte na: Radek Lienerth +420 603 810 600, zoban(at)seznam.cz

Zimní část přijímací zkoušky proběhne v Krkonoších v polovině února 2021 předběžně 17. a 18. 2. 2021 (přesný termín potvrdíme k 15. 1. 2021).

Obsah zkoušky

• Parkour – pohyb s jedním cepínem ve smíšeném terénu led do 60°, skála do III UIAA, nahoru a dolů bez jištění.

• Pohyb v ledu 50°/65°nahoru a dolů s jedním cepínem (jištění TR).

• Lezení v ledu 25 m WI4 včetně osazování jisticího bodu.

• Kondiční túra na skialpech.

• Technika jízdy ve volném terénu, střídání rytmu, vše s batohem a lavinovým vybavením.

• Technika jízdy na sjezdovce, střídání rytmu.

• Konzultace Listu túr proběhne během zimní části přijímaček.

Kompletní List túr (bude-li po konzultaci potřeba doplnit) zasílejte do 30. 8. 2021.

Letní část přijímací zkoušky proběhne v Moravském krasu a na Vysočině v druhé polovině září 2021 (finální termín potvrdíme během zimní části přijímaček).

Obsah zkoušky

• Sportovní lezení minimální požadavek VII UIAA/6b fr.

• Tradiční lezení v pohorkách V UIAA/5a fr.

• Parkour nahoru dolů, včetně pohybu po skále na mačkách III UIAA bez jištění.

Zahájení vzdělávacích kurzů proběhne v říjnu 2021 (termíny budou upřesněny na zimní části přijímací zkoušky).


Fotogalerie