Závěrečné zkoušky proběhnuly tradičně v „mekce“ alpinismu, Chamonix v termínu 5. - 14. září 2018.

Zázemí pro náš kurz nám opět poskytla ENSA - nejprestižnější organizace pro vzdělávání horských vůdců a lyžařských instruktorů v Evropě.
Kurzu se zúčastnilo 7 skvěle připravených aspirantů a bez problémů potvrdili svou připravenost pro práci horských vůdců.
Počasí nám po celou dobu kurzu přálo až nadstandardně a mohli jsme vybírat opravdu krásné skalní a mixové túry.

ČAHV se snaží stále zkvalitňovat svůj vzdělávací program a tak jsme do tohoto vzdělávacího běhu zařadili tzv. evaluační kurz, kde se naši aspiranti potkali s reálními hosty, ale stále za přímého dohledu lektorů. Tento model se ukázal jako velmi přínosný a stane se standardní součástí dalších vzdělávacích kurzů.
Všichni aspiranti byli na závěr kurzu tradičně pasováni cepínem do stavu horských vůdců ČAHV/UIAGM.

Karel Kříž, člen VV a předseda technické komise ČAHV