V roce 2022 bude otevřen vzdělávací běh České asociace Horských vůdců – Horský vůdce UIAGM

V roce 2021 se bohužel z důvodů epidemiologických opatření nepodařilo zrealizovat přijímací zkoušky vzdělávání ČAHV. Příčinou byly nejen organizační komplikace hromadných akcí, ale také zejména nemožnost cestování, lezení a tedy požadovaného naplnění listů túr uchazeči o vzdělání v požadovaném rozsahu. Pevně věříme, že rok 2022 již tyto komplikace nepřinese.

Vzdělávací běh 2022/2024 bude zahájen v únoru 2022 zimní částí přijímací zkoušky a konzultací listu túr. V průběhu jara a léta 2022 bude možnost doplnit list túr podle výsledků zimní konzultace a v druhé půlce září proběhne druhá, letní část přijímací zkoušky.

V průběhu kurzu frekventanti získávají licenci „Instruktor lezení na umělé stěně MŠMT“, „Instruktor skalního lezení MŠMT“, posléze v roce 2024 statut Horský vůdce Aspirant a složením závěrečné zkoušky se pak v roce 2025 stanou horskými vůdci UIAGM.

Pro dosažení této licence je potřeba absolvovat více než 120 dní vzdělávacích kurzů a dílčích zkoušek a v posledním roce studia odvodit minimálně 35 dní praxe. V průběhu studia je také nutné systematicky pracovat na vlastním lezeckém a lyžařském rozvoji.

Rámcové finanční náklady na vzdělání Horský vůdce UIAGM (včetně cestovních nákladů) se pohybují mezi 15000 – 17000 EUR. Cena je závislá na destinacích daných kurzů (mohou se měnit dle aktuálních podmínek) a na počtu frekventantů.

Aktuálně má Česká asociace horských vůdců 35 Horských vůdců UIAGM a 6 Horských vůdců aspirantů. Těšíme se na osobní setkání u přijímacích zkoušek.

Technická komise ČAHV

Přijímací řízení 2022

Přihlášky k přijímací zkoušce s vyplněným seznamem túr zasílejte do 31. 12. 2021 na office(at)horskyvudce.com

S dotazy a konzultacemi se obracejte na:

Radek Lienerth
+420 603 810 600
zoban(at)seznam.cz

Zimní část přijímací zkoušky proběhne v Krkonoších v polovině února 2022 předběžně 16. a 17. 2. 2022 (přesný termín potvrdíme k 15. 1. 2022).

Obsah zimní zkoušky

  • Parkour – pohyb s jedním cepínem ve smíšeném terénu led do 60°, skála do III UIAA, nahoru a dolů bez jištění.
  • Pohyb v ledu 50°/65°nahoru a dolů s jedním cepínem (jištění TR).
  • Lezení v ledu 25 m WI4 včetně osazování jisticího bodu.
  • Kondiční túra na skialpech.
  • Technika jízdy ve volném terénu, střídání rytmu, vše s batohem a lavinovým vybavením.
  • Technika jízdy na sjezdovce, střídání rytmu.

Konzultace seznamu túr proběhne během zimní části přijímaček. Seznam túr (bude-li po konzultaci potřeba doplnit) ve finální verzi zasílejte do 30. 8. 2022.

Letní část přijímací zkoušky proběhne v Moravském krasu a na Vysočině v druhé polovině září 2022 (finální termín potvrdíme během zimní části přijímaček).

Obsah letní zkoušky

  • Sportovní lezení minimální požadavek VII UIAA/6b fr.
  • Tradiční lezení v pohorkách V UIAA/5a fr.
  • Parkour nahoru dolů, včetně pohybu po skále na mačkách III UIAA bez jištění.

Zahájení vzdělávacích kurzů proběhne v říjnu 2022 (termíny budou upřesněny na zimní části přijímací zkoušky).


Fotogalerie